Акаѳистъ иже во святыхъ отцу нашему Іоанну, архіепископу Константина града, Златоустому

Ноябрь 26th 2012 -

Конда́къ 1.

 Святитель Іоаннъ ЗлатоустъВозбра́нный вождю́ Це́ркве Христо́вы, златослове́сный учи́телю Іоа́нне! Отъ ю́ности добродѣ́тельми украси́вся, до́брѣ потруди́лся еси́, и за и́мя Христо́во гоне́ніе претерпѣ́въ, во изгна́ніи житіе́ сконча́лъ еси́, сего́ ра́ди на небесѣ́хъ сугу́бо просла́вленъ еси́, му́дрый чи́на церко́внаго устрои́телю. Тѣ́мже и мы́ умиле́ннѣ чти́мъ тя́, зову́ще:

Ра́дуйся, святи́телю вели́кій Іоа́нне Златоу́сте.

Икосъ 1.

Ангельскій о́бразъ нося́, во пло́ти а́ки безпло́тенъ пожи́лъ еси́, Іоа́нне: во спасе́ніе бо бра́тій мно́гія труды́ подъе́мля, дѣ́лы до́брыми Отца́ Небе́снаго просла́вилъ еси́. Тѣ́мже ти́ глаго́лемъ:

Ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя украше́ніе; ра́дуйся, роди́телей имени́тыхъ ча́до благослове́нное.

Ра́дуйся, еще́ во о́трочествѣ отъ ма́тере твоея́ любо́вію ко сло́ву Бо́жію напое́нный; ра́дуйся, отъ ю́ности ра́зумъ и́гу Христо́ву покори́вый.

Ра́дуйся, Бо́гови усе́рдно послужи́вый; ра́дуйся, вселе́нныя учи́телю.

Ра́дуйся, христіа́нъ всѣ́хъ време́нъ въ моли́твахъ наста́вниче; ра́дуйся, житія́ и́ноческаго въ Царегра́дѣ обнови́телю.

Ра́дуйся, го́тѳовъ и ски́ѳовъ просвѣти́телю; ра́дуйся, богоукрѣпле́нный пра́вды ревни́телю.

Ра́дуйся, вше́дый въ ра́дость Го́спода твоего́; ра́дуйся, усе́рдный о на́съ предста́телю.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кій Іоа́нне Златоу́сте.

Конда́къ 2.

Ви́дя Христо́съ роди́телей твои́хъ Секу́нда и Анѳу́сы житіе́ чи́стое, благоволи́ я́ просла́вити, и тя́, Іоа́нне, и́ма во утѣше́ніе дарова́, да вѣ́рніи, добродѣ́тели твоя́ помина́юще, превозно́сятъ чету́ пра́ведную, тя́ израсти́вшую, и, то́й ревну́юще, пою́тъ Бо́гови: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ уче́ніемъ умудри́вый, се́рдцемъ же во благоче́стіи отъ мла́дости воспита́нъ сы́й, ра́дость и утѣше́ніе бы́лъ еси́, Іоа́нне, ма́тери твое́й, егда́ супру́га своего́ и дще́ре лиши́ся. Тѣ́мже прино́симъ тебѣ́ хвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйся, отроко́мъ звѣздо́ благонра́вія; ра́дуйся, а́нгела-храни́теля увеселе́ніе.

Ра́дуйся, я́ко того́ николи́же опеча́лилъ еси́; ра́дуйся, при́сныхъ люби́миче.

Ра́дуйся, во уче́ніи преспѣва́вый и тѣ́мъ мудрецы́ мíра сего́ удиви́вый; ра́дуйся, я́ко, еще́ учени́къ сы́й, Анѳи́мія богоху́льника посрами́лъ и вразуми́лъ еси́.

Ра́дуйся, угнете́нныхъ сле́зы го́рькія въ судѣ́хъ узрѣ́вый; ра́дуйся, отъ творя́щихъ беззако́нія уклони́выйся.

Ра́дуйся, пути́ незло́бія спаси́тельнаго взыска́вый; ра́дуйся, по успе́ніи ма́тере въ пусты́ню заключи́выйся.

Ра́дуйся, та́мо за роди́тели преста́вльшіяся Бо́гови усе́рдно моли́выйся; ра́дуйся, я́ко тíи дне́сь, со Влады́чицею и святы́ми лику́юще, отъ земноро́дныхъ велича́ются и хва́лятся.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кій Іоа́нне Златоу́сте.

Конда́къ 3.

Си́лы, во е́же сло́вомъ и дѣ́ломъ Христу́ рабо́тати стяжа́лъ еси́, Іоа́нне, а́ки тезоиме́нный ти́ Предте́ча, въ пусты́ни. Та́мо бо, посто́мъ стра́сти плотскíя умертви́въ, моли́твою ду́хъ окрили́лъ еси́ и, я́ко во́инъ, проти́ву кня́зя вла́сти возду́шныя во вся́ ору́жія Бо́жія обле́клся еси́, со упова́ніемъ поя́ Бо́гу крѣ́пкому: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́я власяни́цу и по́ясъ усме́нъ о чреслѣ́хъ, Крести́теля Христо́ва ревни́телю, бы́ліемъ пита́лся еси́, Іоа́нне, въ пусты́ни, изъ нея́же, я́ко му́жъ си́лы испо́лнь, изше́лъ еси́. Тѣ́мже вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, воздержа́ніемъ Иліи́ проро́ку уподо́бивыйся; ра́дуйся, нищеты́ Христо́вы подража́телю.

Ра́дуйся, цѣлому́дріемъ неможе́ніе тѣлесе́ укрѣпи́вый; ра́дуйся, богомы́сліемъ уны́ніе отгна́вый.

Ра́дуйся, па́мятію всевѣ́дѣнія Бо́жія се́рдце непоро́чно соблюды́й; ра́дуйся, бдѣ́ніемъ ко́зни бѣсо́вскія посрами́вый.

Ра́дуйся, искуше́нія са́мъ побѣди́вый и ины́я послѣди́ тому́жде научи́вый; ра́дуйся, въ дѣ́ланіи духо́внѣмъ подвиза́ющихся му́дрый укрѣпи́телю.

Ра́дуйся, дру́га твоего́ Ѳео́дора отъ паде́нія грѣхо́внаго удержа́вый; ра́дуйся, дру́га твоего́ епи́скопа Васи́лія во служе́ніи утверди́вый.

Ра́дуйся, отъ мíра изгна́ннымъ приста́нища ти́хаго указа́телю; ра́дуйся, и́ноческаго житія́ защи́тниче.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кій Іоа́нне Златоу́сте.

Конда́къ 4.

Бу́рю искуше́ній но́вую побѣди́лъ еси́, Іоа́нне, въ пеще́рѣ еди́нъ всели́вся; болѣ́зни же ра́ди изъ пусты́ни изше́дъ во Антіохíю, отъ свята́го Меле́тія во діа́кона поста́вленъ бы́лъ еси́ и попече́нію о неиму́щихъ ре́вностно преда́лся еси́. Еже ви́дяще, вѣ́рніи ра́достно поя́ху Бо́гови: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шавъ отъ вѣ́рныхъ о тебѣ́ рѣ́чи хвале́бныя, святы́й Флавіа́нъ по достоя́нію благода́ть свяще́нства низведе́ на тя́, Іоа́нне. Тѣ́мже лю́діе антіохíйстіи веселя́хуся и, труды́ твоя́ пра́ведно чту́ще, та́ко тя́ велича́ху:

Ра́дуйся, о себѣ́ попече́ніе вся́кое отве́ргій; ра́дуйся, убо́гимъ покро́ве.

Ра́дуйся, те́плое си́рымъ прибѣ́жище; ра́дуйся, скорбе́й утоли́телю.

Ра́дуйся, о людски́хъ невѣ́жествіихъ печа́льниче; ра́дуйся, дѣ́вственнаго житія́ сладкогла́сный ублажа́телю.

Ра́дуйся, мно́ги іуде́и просвѣти́вый; ра́дуйся, иска́вшія спасе́нія пра́вымъ уче́ніемъ оглаша́вый.

Ра́дуйся, житіе́мъ твои́мъ сего́ уче́нія не посрами́вый; ра́дуйся, благоче́стія свѣти́льниче.

Ра́дуйся, апо́столомъ единонра́вниче; ра́дуйся, я́ко пра́ведно даде́ся ти́ жре́бій па́стырскаго о душа́хъ попече́нія.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кій Іоа́нне Златоу́сте.

Pages: 1 2 3 4

Комментарии закрыты.