google-site-verification: google21d08411ff346180.html Служба святымъ царственнымъ мученикомъ | Справочно-информационный портал Алчевского благочиния

Служба святымъ царственнымъ мученикомъ

Июль 5th 2011 -

Слу́жба святы́мъ ца́рственнымъ му́ченикомъ: свято́му благовѣ́рному царю́ му́ченику Никола́ю, цари́цѣ му́ченицѣ Алекса́ндрѣ, царе́вичу Алексíю, царе́внамъ Ольгѣ, Татіа́нѣ, Марíи и Анастасíи, преподобному́ченицамъ княги́ни Елисаве́тѣ и и́нокинѣ Варва́рѣ, святы́мъ благовѣ́рнымъ му́ченикомъ ца́рскаго ро́да и вѣ́рнымъ слуга́мъ съ ни́ми убіе́ннымъ.

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ.

НА УТРЕНИ.

НА ЛИТУРГІИ.


Блаже́нъ му́жъ, пе́рвый антифо́нъ.
На Го́споди воззва́хъ, стихи́ры на 8, гла́съ 6. Подобенъ: Всю отложивше.

Яже издре́вле Свята́я Ру́сь* егда́ нача́тъ отступа́ти отъ Созда́теля и Бо́га своего́,* долготерпѣли́вый Госпо́дь посла́ мно́гія пра́ведныя му́жи и проро́ки,* отъ ни́хже послѣ́дній бы́сть святы́й пра́ведный па́стырь Кроншта́дтскій Іоа́ннъ,* призыва́я грѣ́шныя къ покая́нію,* и возвѣща́я гнѣ́въ Госпо́день на нераска́явшихся,* но не послу́ша си́хъ наро́дъ.* Тогда́ предаде́ Бо́гъ пре́жде благочести́вую зе́млю Ру́сскую ве́ліимъ гоне́ніемъ на вѣ́ру,* я́ко да грѣ́шныя вразуми́тъ,* вѣ́рныя же возвели́читъ и просла́витъ* чрезъ терпѣ́ніе, страда́нія и сме́рть за Христа́,* явля́я со́нмъ святы́хъ новому́чениковъ,* отъ ни́хже вели́кій бы́сть страстоте́рпецъ ца́рь му́ченикъ Никола́й* съ цари́цею и ча́ды и слуги́,* я́же ны́нѣ мо́лятся о душа́хъ на́шихъ. [Два́жды.]

Гла́съ 2. Подо́бенъ: Егда́ отъ дре́ва.

Егда́ ты́, царю́ му́чениче,* отъ богобо́рцевъ заключе́нъ бы́въ,* ве́лію ра́дость съ цари́цею и ча́ды имѣ́лъ еси́,* егда́ служи́тель Бо́жій посѣща́ше тя́,* слу́жбу Бо́жію соверша́я.* Такова́ благочести́ваго царя́ и Пома́занника Бо́жія* мно́жайшіи отъ наро́да отврати́шася,* я́ко забы́ша сло́во Бо́жіе,* призыва́ющее почита́ти царя́,* и пріи́де на вся́ ны́ гнѣ́въ Бо́жій.* Сего́ ра́ди въ покая́ніи зове́мъ:* Го́споди, пода́ждь стра́ждущей странѣ́ Россíйстѣй,* предста́тельствомъ вели́каго страстоте́рпца царя́ му́ченика* отъ богобо́рныхъ избавле́ніе* и возставле́ніе престо́ла правосла́вныхъ царе́й.

Воспѣва́емъ тя́, царю́ му́чениче,* и многострада́льный страстоте́рпче,* поне́же всѣ́хъ въ се́рдцѣ свое́мъ вмѣща́лъ еси́,* я́коже Па́велъ апо́столъ,* а́лчущаго насыща́я,* скорбя́щаго утѣша́я, и стра́ждущему соскорбя́,* о заблужда́ющихъ печа́луя,* осужде́ннаго злодѣ́я ми́луя,* клевету́ и непра́вду кро́тко снося́,* о вѣ́рѣ и благоче́стіи ревну́я,* сла́ву и бога́тство мíра сего́ нивочто́же вмѣня́я,* па́че же отягоща́яся и́ми,* попече́ніе о ми́рѣ всего́ мíра имѣ́я,* любо́вію ко всѣ́мъ пламенѣ́я.* Пріими́ и на́съ въ се́рдце твое́,* о многострада́льный царю́ и вели́кій страстоте́рпче,* и моли́ ми́лостиваго Бо́га, да поми́луетъ на́съ,* и пода́стъ на́мъ крѣ́пость подража́тели твои́ бы́ти.

Ины стихи́ры, гла́съ 6. Подо́бенъ: Всю́ отложи́вше.

Боговѣнча́нная му́ченице, свята́я цари́це Алекса́ндро,* кто́ изрече́тъ твое́ вои́стину ева́нгельское житіе́?* Прешла́ еси́ отъ иновѣ́рія къ вѣ́рѣ правосла́внѣй,* ю́же воспрія́ла еси́ всѣ́мъ се́рдцемъ твои́мъ,* возлюби́вши моли́тву, хра́мъ и свята́я та́инства,* еще́ же поуче́нія святы́хъ оте́цъ,* возрасти́вши ча́да твоя́ во благоче́стіи,* и уготовля́ющи и́хъ къ муче́нію за Христа́,* терпя́щи кро́тко клевету́ забы́вшихъ Бо́га,* и не разумѣва́ющихъ и́стиннаго благоче́стія твоего́,* сего́ ра́ди мо́лимъ тя́,* моли́ Христа́ Бо́га, Его́же возлюби́ла еси́,* да спасе́тъ ду́ши на́ша.

Ве́лія вѣ́ра твоя́,* свята́я му́ченице цари́це Алекса́ндро,* въ го́рцѣмъ заточе́ніи отъ богобо́рцевъ бы́вши,* и ча́ющи му́ченическія сме́рти,* глаго́лала еси́ си́це:* да угото́вимъ себе́ къ срѣ́тенію небе́снаго Жениха́,* Бо́гъ исполня́етъ и озаря́етъ ду́шу мою́ неизглаго́ланною ра́достію и тишино́ю,* душа́ моя́ лику́етъ,* разумѣ́ющи, я́ко Жени́хъ приближа́ется,* душа́ моя́ трепе́щетъ, я́ко Бо́гъ бли́зъ е́сть,* да про́симъ у Го́спода себѣ́ и всему́ мíру грѣхо́въ проще́нія,* помо́лимся о забыва́ющихъ моли́тися и о всѣ́хъ лю́дехъ.* Исхода́тайствуй, свята́я му́ченице, и на́мъ грѣхо́въ проще́ніе,* и ве́лію ми́лость.

Святы́й му́ченикъ царе́вичь Алексíй,* возлюби́ си́лу кре́стную.* Сія́ вѣ́ра кре́стная помо́же ему́* безъ ропта́нія понести́ страда́льческій кре́стъ неизцѣ́льнаго неду́га* чрезъ всю́ его́ маловре́менную жи́знь,* и съ терпѣ́ніемъ и упова́ніемъ прія́ти му́ченическую кончи́ну за Христа́.* И ны́нѣ на небесѣ́хъ моли́ся о на́съ,* вѣ́рою и любо́вію соверша́ющихъ па́мять твою́,* да пода́стъ и на́мъ Госпо́дь,* вѣ́ру и терпѣ́ніе и любо́вь.

Святы́я му́ченицы Христо́вы,* царе́вны Ольго, Татіа́но, Марíе и Анастасíе,* яви́ ва́съ Христо́съ, я́ко а́нгелы во странѣ́ Россíйстѣй,* бы́сте бо чистоты́, любве́ и сострада́нія о́бразъ,* и́мже научи́стеся отъ благочести́вѣйшихъ роди́телей свои́хъ,* любо́вь ве́лію иму́ща ко всѣ́мъ, наипа́че ко стра́ждущимъ,* и́мже послужи́сте, по за́повѣди Христо́вой:* бо́ленъ и посѣти́сте Мене́,* егда́ же гоне́ніе, заточе́ніе и поноше́ніе наста́,* добродѣ́тели велича́йшія вѣ́ры,* кро́тости, терпѣ́нія и всепроще́нія показа́сте,* воспѣва́юще святы́я моли́твы,* и полага́юща наде́жду на Бо́га,* взыва́юща ко Го́споду предъ ико́нами мно́гими,* я́же устро́исте у себе́,* моля́щася кро́тко за враго́въ,* непови́нно ва́съ терза́ющихъ и убива́ющихъ.* Кро́тость и терпѣ́ніе ва́ше сердца́ злодѣ́евъ умягча́ше.* Ве́лія ва́ша добродѣ́тели на земли́,* ве́лія сла́ва на небесѣ́хъ,* святы́я невѣ́сты Христо́вы,* моли́теся о душа́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 8:

Богоизбра́нная преподобному́ченице княги́не Елисаве́то,* егда́ бу́ря безбо́жія на зе́млю Ру́сскую на́йде,* сія́ глаго́лала еси́:* я́коже въ бу́ри есте́ственнѣй быва́ютъ:* нѣ́цыи бѣгу́тъ, инíи поража́ются,* инѣ́мъ же о́чи душе́вніи открыва́ются,* да ви́дятъ вели́чіе Бо́жіе,* та́ко и въ ви́хрѣ жите́йстѣмъ приключа́ются,* душа́ бо твоя́ въ потрясе́ніихъ узрѣ́ десни́цу Бо́жію:* лю́тое убіе́ніе твоего́ му́жа* приведе́ тя́ къ служе́нію Бо́гу и бли́жнимъ:* немощны́мъ, оста́вленнымъ и увѣ́чнымъ служи́ла еси́ со смире́ніемъ и любо́вію,* еще́ же воспрія́ла еси́ и́ноческое житіе́,* и бѣжа́ти отъ богобо́рцевъ не восхотѣ́ла еси́,* безъ стра́ха пріи́мши му́ченическую сме́рть за Христа́.* Мы́ же почита́юще благоуха́нныя мо́щи твоя́,* усе́рдно про́симъ:* моли́ о чту́щихъ твоя́ по́двиги и страда́нія.

И ны́нѣ, богоро́диченъ догма́тикъ, гла́съ то́йже:

Ца́рь Небе́сный за человѣколю́біе на земли́ яви́ся,* и съ человѣ́ки поживе́,* отъ Дѣ́вы бо чи́стыя пло́ть пріе́мый,* и изъ Нея́ проше́дый съ воспрія́тіемъ,* Еди́нъ е́сть Сы́нъ, сугу́бъ естество́мъ,* но не ѵпоста́сію.* Тѣ́мже соверше́нна Того́ Бо́га,* и соверше́нна Человѣ́ка вои́стинну проповѣ́дающе,* исповѣ́дуемъ Христа́ Бо́га на́шего:* Его́же моли́, Ма́ти безневѣ́стная,* поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

Вхо́дъ, проки́менъ дне́ и чте́нія три́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесѣ́хъ безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе сокруше́ніе; они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ я́ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Яко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ возсія́ютъ и, я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ: су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Комментарии закрыты.