google-site-verification: google21d08411ff346180.html Акафист и молитва преподобным Оптинским старцам (новая редакция) | Справочно-информационный портал Алчевского благочиния

Акафист и молитва преподобным Оптинским старцам (новая редакция)

Июль 16th 2016 -

Моли́тва

О, преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши, Ста́рцы О́птинстии, богому́дрии учи́телие ве́ры и благоче́стия, столпи́ и светильницы всем взыску́ющим спасе́ния и жи́зни ве́чныя: Льве, Мака́рие, Моисе́е, Анто́ние, Иларио́не, Амвро́сие, Исаа́кие, Анато́лие, Ио́сифе, Варсоно́фие, Анато́лие, Некта́рие, Ни́коне испове́дниче и  преподобному́чениче Исаа́кие, мо́лим вас при́сно мы, недосто́йнии, да сохрани́т Христо́с Бог предста́тельством ва́шим Це́рковь Свою́ Святу́ю, страну́ Росси́йскую, оби́тель О́птинскую и вся́кий град и страну́, иде́же сла́вится и правосла́вно испове́дуется и́мя Его́ Боже́ственное.

Моли́теся о нас, о преподо́бнии Ста́рцы О́птинстии, да у́зрим беззако́ния на́ша и принесе́м пред Го́сподом на́шим Иису́сом Христо́м покая́ние многосле́зное, да очи́стит мно́гия грехи́ на́ша и да́рует нам времена́ ми́рная и ко спасе́нию благоуспе́шная, да укроти́тся суета́ ве́ка сего́ под кре́пкую ру́ку Бо́жию, я́ко да  стяжéм дух ми́ра, кро́тости, братолю́бия и милосе́рдия ко стра́ждущим.

О, преподо́бнии, моли́те и Ма́терь Све́та, Цари́цу Небе́сную, Пречи́стую Богоро́дицу, да отве́рзет две́ри милосе́рдия Сы́на Своего́ и Бо́га на́шего и да сподо́бит и нас до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи, ве́чных мук да изба́вит и ку́пно с ва́ми да удосто́ит во Ца́рствии Небе́снем сла́вити и воспева́ти пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Метки: ,

Pages: 1 2 3

Комментарии закрыты.