google-site-verification: google21d08411ff346180.html Служба святымъ царственнымъ мученикомъ | Справочно-информационный портал Алчевского благочиния

Служба святымъ царственнымъ мученикомъ

Июль 5th 2011 -


На Утрени.
На Бо́гъ Госпо́дь, тропа́рь свято́му ца́рю му́ченику, два́жды.
Сла́ва: тропа́рь преподобному́ченицѣ княги́ни Елисаве́тѣ, гла́съ 4-й:

Кро́тость и смире́ніе и любо́вь* всели́вши въ ду́шу свою́,* усе́рдно послужи́ла еси́ стра́ждущимъ,* страстоте́рпице свята́я княги́не Елисаве́то,* та́же съ вѣ́рою претерпѣ́ла еси́ страда́нія и сме́рть за Христа́,* съ му́ченицею Варва́рою.* Съ не́ю же моли́ о всѣ́хъ съ любо́вію почита́ющихъ ва́съ.

И ны́нѣ: богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Еже отъ вѣ́ка утае́нное,* и а́нгеломъ несвѣ́домое та́инство:* Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся,* Бо́гъ въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь,* и кре́стъ во́лею на́съ ра́ди воспріи́мъ,* и́мже воскреси́въ первозда́ннаго,* спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 7:

Три́жды отве́ргся Пе́тръ,* но принесе́ сле́зы покая́нія,* и а́біе поми́лованъ бы́сть* и возведе́нъ въ чи́нъ первоверхо́внаго апо́стола.* Ца́рь же и вели́кій страстоте́рпецъ Никола́й а́ще и отрече́ся отъ престо́ла,* ви́дя о́крестъ себе́ измѣ́ну и боя́знь и обма́нъ,* и разумѣ́я, я́ко вси́ бли́жніи военача́льницы и наро́дъ отреко́шася отъ него́,* о́нъ же не отрече́ся отъ Христа́,* ни отъ любве́ къ наро́ду своему́,* и не восхотѣ́ бѣжа́ти отъ богобо́рцевъ,* но кро́тко вся́ претерпѣ́въ,* прія́тъ непови́нно му́ченическую сме́рть за Христа́,* я́коже сро́дницы его́ благовѣ́рніи кня́зи Бори́съ и Глѣ́бъ.* Сего́ ра́ди мо́лимъ тя́, страстоте́рпче царю́,* моли́ся Христу́ Бо́гу,* прегрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти* пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ: богоро́диченъ:

Моли́тву пріе́мши отъ на́съ,* въ кро́въ Тво́й, Пречи́стая Дѣ́во, прибѣга́ющихъ,* не преста́й моля́щи Человѣколю́бца* спасти́ся рабо́мъ Твои́мъ.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 7:

Съ любо́вію ве́ліею къ неблагода́рнымъ лю́демъ,* прине́слъ еси́ себе́, вели́кій страстоте́рпче царю́, въ же́ртву за наро́дъ тво́й,* я́коже ре́клъ еси́:* а́ще потре́бна е́сть же́ртва за наро́дъ, а́зъ же́ртва сія́ бу́ду.* Бо́льши сея́ любве́ никто́же и́мать,* а́ще кто́ ду́шу свою́ положи́тъ за дру́ги своя́.* Ны́нѣ же предстоя́ Христу́, Ему́же послужи́лъ еси́,* моли́ о на́съ, чту́щихъ любо́вію па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ: богоро́диченъ:

Ужа́сно чу́до зача́тія и несказа́ненъ о́бразъ рождества́* въ Тебѣ́ позна́ся, Приснодѣ́во Чи́стая,* ужаса́етъ мо́й у́мъ и удивля́етъ помышле́ніе.* Сла́ва Твоя́, Богоро́дице, всѣ́мъ бы́сть ра́дость,* во спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

Поліеле́й и велича́ніе:

Велича́емъ ва́съ,* страстоте́рпцы святíи ца́рственніи му́ченицы,* и чте́мъ честна́я страда́нія ва́ша,* я́же за Христа́* претерпѣ́ли есте́.

Псало́мъ избра́нный: Бо́гъ на́мъ прибѣ́жище и си́ла. Помо́щникъ въ ско́рбѣхъ обрѣ́тшихъ ны́ зѣло́. Вмѣни́хомся, я́ко о́вцы заколе́нія. Проидо́хомъ сквозѣ́ о́гнь и во́ду и изве́лъ еси́ ны въ поко́й.

По поліеле́и, сѣда́ленъ, гла́съ 7:

Егда́ ты́, царю́ му́чениче Нико́лае, ца́рскій престо́лъ воспрія́лъ еси́,* не проси́лъ еси́ у Бо́га бога́тства имѣ́ній, ни сла́вы,* ниже́ ду́шъ проти́вящихся тебѣ́,* ниже́ днíй мно́гихъ,* но отъ се́рдца проси́лъ еси́, я́коже прему́дрый Соломо́нъ, глаго́ля:* да́ждь ми́, Го́споди Бо́же, прему́дрость и ра́зумъ.* Сего́ ра́ди услы́ша тя́ Госпо́дь,* и даде́ тебѣ́ по проше́нію твоему́,* явля́я тя́ ревни́теля о благоче́стіи,* му́драго и смире́ннаго царя́,* и вѣнча́ тя́ за благоче́стіе сла́внымъ вѣнце́мъ небе́снымъ,* да мо́лишися о правосла́вныхъ лю́дехъ,* предстоя́ со а́нгелы святы́ми на небесѣ́хъ* у престо́ла Бо́жія. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ: богоро́диченъ:

Пречи́стая Дѣ́во, поми́луй на́съ,* прибѣга́ющихъ вѣ́рою къ Тебѣ́ милосе́рднѣй,* и прося́щихъ те́плаго Твоего́ заступле́нія.* Яко ма́ти Бо́га вы́шняго,* моли́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,* спасти́ся рабо́мъ Твои́мъ.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Тебе́ ра́ди, Го́споди,* умерщвля́еми есмы́ ве́сь де́нь. Сти́хъ: Вмѣни́хомся я́ко о́вцы заколе́нія. Вся́кое дыха́ніе да хва́литъ Го́спода. Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 36.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Комментарии закрыты.